Postępowanie upadłościowe sprawy o sygn. akt TO1T/GUp-s/285/2023 – Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy – status sprawy: „w toku”.