Sukcesy

Sukcesy2023-01-18T17:25:58+00:00

Czym możemy się pochwalić?

Nowe kwalifikacje

W dniu 15.06.2023 r. adwokat Anna Borysewicz ukończyła studia podyplomowe z prawa spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wynikiem bardzo dobrym.

Nowe kwalifikacje

W dniu 26.06.2022 r. adwokat Anna Borysewicz ukończyła studia podyplomowe z prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z wynikiem bardzo dobrym.

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego

W dniu 09.12.2020 r. adwokat Anna Borysewicz odebrała od Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku licencję doradcy restrukturyzacyjnego o nr 1499. Licencja ta uprawnia do wykonywania czynności określonych w art. 2 ust. 1-3 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Lista doradców restrukturyzacyjnych prowadzona jest przez Ministra Sprawiedliwości.

Nowe kwalifikacje

W dniu 05.10.2020 r. adwokat Anna Borysewicz zdała egzamin państwowy na doradcę restrukturyzacyjnego.

Kolejna wygrana sprawa

Ostateczna wygrana w sprawie I C 696/17 SO w Płocku

Adwokat Anna Borysewicz uzyskała dla swojego Klienta odszkodowanie w kwocie 20.000 zł za naruszenie jego dóbr osobistych spowodowane bezprawnym działaniem Policji i Prokuratora w związku z niesłusznym zatrzymaniem prawa jazdy. Kancelaria reprezentowała powoda na prośbę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w ramach Programu Spraw Precedensowych. Wyrok uprawomocnił się w dniu 07.05.2019 r.

Lawyer of the Year 2017

Adwokat Anna Borysewicz jest zwyciężczynią konkursu Global Awards Corporate Live Wire 2017- Employment Lawyer of the Year 2017.

Publikacje

Artykuły adwokat Anny Borysewicz, z zakresu prawa gospodarczego, publikowane są w Dziennikach: „Rzeczpospolita” i „Gazeta Prawna”. Jest ona także autorką 6 książek z w/w tematyki.

Go to Top