Postępowanie upadłościowe sprawy o sygn. akt  TO1T/GUp-s/286/2023- Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy – status sprawy: „w toku”.