Postępowanie upadłościowe sprawy o sygn. akt PL1P/GUp-s/237/2023- Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych – status sprawy: „w toku”.