Artykuły adwokat Anny Borysewicz, z zakresu prawa gospodarczego, publikowane są w Dziennikach: „Rzeczpospolita” i „Gazeta Prawna”. Jest ona także autorką 6 książek z w/w tematyki.