Ostateczna wygrana w sprawie I C 696/17 SO w Płocku

Adwokat Anna Borysewicz uzyskała dla swojego Klienta odszkodowanie w kwocie 20.000 zł za naruszenie jego dóbr osobistych spowodowane bezprawnym działaniem Policji i Prokuratora w związku z niesłusznym zatrzymaniem prawa jazdy. Kancelaria reprezentowała powoda na prośbę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w ramach Programu Spraw Precedensowych. Wyrok uprawomocnił się w dniu 07.05.2019 r.