Postępowanie upadłościowe sprawy o syg. TO1T/GUp-s/143/2023 Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy- status sprawy: „w toku”.