Postępowanie o sygn. akt: PL1P/GUp-s/116/2023- Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych – status sprawy: zamknięta