Postępowanie o sygn.akt: V GUp 94/21 (upadłość konsumencka)

– Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy- status sprawy: zakończona.