Postępowanie o sygn.akt: V GUp 69/21 (upadłość konsumencka)

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy- Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych – status sprawy: zakończona.