Postępowanie o sygn. akt: V GUp 553/21 (upadłość konsumencka)- Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy – status sprawy: zakończona