Postępowanie o sygn. akt: TO1T/GUp-s/1/2022 (upadłość konsumencka)- Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy- status sprawy: zakończona