Postępowanie upadłościowe sprawy TO1T/GUp-s/7/2024 – Sąd Rejonowy w Toruniu  V Wydział Gospodarczy- status sprawy: „w toku”.