Postępowanie upadłościowe sprawy LU1S/GUp-s/660/2023- Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z/s w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych- status sprawy: „zakończona”