Postępowanie o sygn.akt: TO1T/GUp-s/496/2022 (upadłość konsumencka)- Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy – status sprawy: w toku