Postępowanie o sygn.akt: PL1P/GUp-s/140/2022- Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy – status sprawy: zakończona