Postępowanie upadłościowe sprawy o sygn. TO1T/GUp-s/212/2023 Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy- status sprawy: „w toku”.