Postępowanie upadłościowe sprawy PL1P/GUp-s/183/2023- Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych – status sprawy: „w toku”.