Postępowanie o sygn.akt: PL1P/GUp- Sędzia-upr/12/2023- Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy – status sprawy: w toku