Postępowanie o sygn.akt: PL1P/GUp-s/48/2023- Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy – status sprawy: w toku