Postępowanie o sygn. akt: V GUp 508/21 – Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy- status sprawy: zakończona.