Postępowanie o sygn.akt V GUp 26/22 (upadłość konsumencka)- Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy- status sprawy: w toku.