Postępowanie o sygn.akt: V GUp 103/21 (upadłość konsumencka)- Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy- Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych – status sprawy: Zakończona