Postępowanie o sygn.akt: V GU 300/21 (upadłość konsumencka- rola: tymczasowy nadzorca sądowy)- Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy- status sprawy: zakończona.