Postępowanie upadłościowe sprawy TO1T/GUp-s/434/2023- Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy- status sprawy: „w toku”.