Postępowanie upadłościowe sprawy TO1T/GUp-s/407/2023- Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy – status sprawy: „w toku”.