Postępowanie o sygn. akt: TO1T/GUp/16/2022 (upadłość konsumencka)- Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy – status sprawy: w toku