Postępowanie upadłościowe sprawy o syg. PL1P/GUp-s/209/2023 Sądu Rejonowego w Płocku V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych- status sprawy: „w toku”