Udziały nieruchomości we Włocławku i Bocieniu.

Syndyk masy upadłości Andrzeja Kiniec- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki: a) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 203 położonego we Włocławku przy ul. Toruńskiej 91. Dla w/w lokalu Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WL1W/00065353/7; b) ¼ udziału w prawie własności nieruchomości

Udziały nieruchomości we Włocławku i Bocieniu.2022-09-27T11:19:08+00:00

Udziały w prawie własności nieruchomości w Henrykowie k. Płońska

Syndyk masy upadłości Doroty Nasierowskiej- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki: - udział wynoszący ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 28/2, obręb 0011 Henrykowo gm. Nowe Miasto, pow. płoński o pow. 1, 0757 ha. Dla w/w nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Płońsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę

Udziały w prawie własności nieruchomości w Henrykowie k. Płońska2022-09-12T16:12:43+00:00

OFERTA – MIESZKANIE, SYGN. AKT: TO1T/GUp-s/41/2022- SPRZEDANE!!!

Syndyk masy upadłości Barbary Kolanowskiej- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki prawo własności lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Lubrańcu przy Al. Lipowej 7 oraz związanego z prawem własności tego lokalu udziału w nieruchomości wspólnej wynoszącego 4450/106458 części we współwłasności działki nr 623/105 oraz we wszystkich częściach budynku i innych urządzeniach nie

OFERTA – MIESZKANIE, SYGN. AKT: TO1T/GUp-s/41/2022- SPRZEDANE!!!2022-08-26T13:51:25+00:00
Go to Top