Postępowanie o sygn.akt: V GUp 342/21 (upadłość konsumencka)- Sąd Rejonowy w Płocku  V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych- status sprawy: w toku.