Postępowanie o sygn. akt: V GUp 7/21 (upadłość konsumencka)- Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy
– status sprawy: zakończona