Postępowanie o sygn.akt:. V GUp 535/21 (upadłość konsumencka)- Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy- status sprawy: „zakończona”.