Postępowanie o sygn. akt: V GUp 39/21 (upadłość konsumencka)- Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy- status sprawy: zakończona;