Postępowanie o sygn.akt: V GUp 377/21 – Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych- status sprawy: zakończona