Postępowanie o sygn.akt: V GUp 228/21 (upadłość konsumencka)- Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy- status sprawy: zakończona.