Postępowanie o sygn.akt: V GUp 127/21 (upadłość konsumencka)- Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy- Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych- status sprawy: zakończona.