Postępowanie o sygn.akt: TO1T/GUp-s/437/2022 (upadłość konsumencka)- Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy – status sprawy: zakończona