Postępowanie o sygn.akt: TO1T/GUp-s/41/2022 (upadłość konsumencka)- Sąd Rejonowy w Toruniu VWydział Gospodarczy- status sprawy: zakończona.