Postępowanie upadłościowe sprawy TO1T/GUp-s/217/2024- Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy. Status sprawy: w toku.