Postępowanie o sygn.akt: PT1P/GUp-s/200/2022 (upadłość konsumencka)- Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych – status sprawy: zakończona