Postępowanie o sygn.akt: Pl1P/GUp-s/72/2022 – Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy – status sprawy: zakończona