Postępowanie o sygn.akt: PL1P/GUp-s/66/2022 (upadłość konsumencka)- Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych- status sprawy: zakończona.