Postępowanie upadłościowe sprawy PL1P/GUp-s/228/2024 Sądu Rejonowego w Płocku V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych – status sprawy: w toku.