Postępowanie o sygn.akt: PL1P/GUp-s/21/2023 (upadłość konsumencka)- Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych – status sprawy: zakończona