Postępowanie o sygn.akt: IX GUp 250/21 (upadłość konsumencka)- Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku IX Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych- status sprawy: zakończona.