Postępowania upadłościowe

Postępowania upadłościowe2023-01-18T16:51:35+00:00
Numer konta do wpłat zaliczek na wydatki postępowania upadłościowego:
Alior Bank 18 2490 0005 0000 4600 4128 4563
Dane do przelewu:
Kancelaria Adwokacka- Adwokat Anna Borysewicz
ul. Kościuszki 1 lok. 100,
09-402 Płock
Tytuł przelewu: zaliczka na wydatki w postępowaniu o sygn. akt: …..*
* w wykropkowanym miejscu należy każdorazowo podać sygnaturę postępowania
Go to Top