Sprzedaż syndyka w postępowaniu o sygn. akt: V GU 300/21 SR w Toruniu

W postępowaniu o sygn. akt: V GU 300/21 SR w Toruniu syndyk sprzedał: a) nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące działki gruntowe o numerach ewidencyjnych 163/6, 163/7 i 163/10 o powierzchni 0,3 ha wraz z udziałem w wysokości 3/11 w działce nr 163/15 o powierzchni 0,1437 ha położone w miejscowości Kłóbka, gm. Lubień Kujawski, powiat włocławski, woj.