Sprzedaż syndyka w postępowaniu o sygn. akt: V GU 300/21 SR w Toruniu

W postępowaniu o sygn. akt: V GU 300/21 SR w Toruniu syndyk sprzedał:

a) nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące działki gruntowe o numerach ewidencyjnych 163/6, 163/7 i 163/10 o powierzchni 0,3 ha wraz z udziałem w wysokości 3/11 w działce nr 163/15 o powierzchni 0,1437 ha położone w miejscowości Kłóbka, gm. Lubień Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach WL1W/00071817/3 i WL1W/00070867/1;

b) udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 243 o powierzchni 0,63 ha położonej w Kaczawce 39B, gm. Lubień Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WL1W/00063803/3;

c) samochód terenowy marki Jeep Cherokee o nr rej. CWL VG11, rok prod. 2005.