Nowe kwalifikacje

W dniu 15.06.2023 r. adwokat Anna Borysewicz ukończyła studia podyplomowe z prawa spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wynikiem bardzo dobrym.

Nowe kwalifikacje2023-07-02T12:19:00+00:00

Nowe kwalifikacje

W dniu 26.06.2022 r. adwokat Anna Borysewicz ukończyła studia podyplomowe z prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z wynikiem bardzo dobrym.

Nowe kwalifikacje2022-09-07T13:11:30+00:00

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego

W dniu 09.12.2020 r. adwokat Anna Borysewicz odebrała od Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku licencję doradcy restrukturyzacyjnego o nr 1499. Licencja ta uprawnia do wykonywania czynności określonych w art. 2 ust. 1-3 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Lista doradców restrukturyzacyjnych prowadzona jest przez Ministra Sprawiedliwości.

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego2022-09-07T13:15:48+00:00

Nowe kwalifikacje

W dniu 05.10.2020 r. adwokat Anna Borysewicz zdała egzamin państwowy na doradcę restrukturyzacyjnego.

Nowe kwalifikacje2022-09-07T13:17:20+00:00

Kolejna wygrana sprawa

Ostateczna wygrana w sprawie I C 696/17 SO w Płocku

Adwokat Anna Borysewicz uzyskała dla swojego Klienta odszkodowanie w kwocie 20.000 zł za naruszenie jego dóbr osobistych spowodowane bezprawnym działaniem Policji i Prokuratora w związku z niesłusznym zatrzymaniem prawa jazdy. Kancelaria reprezentowała powoda na prośbę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w ramach Programu Spraw Precedensowych. Wyrok uprawomocnił się w dniu 07.05.2019 r.

Kolejna wygrana sprawa2020-10-29T14:28:32+00:00

Lawyer of the Year 2017

Adwokat Anna Borysewicz jest zwyciężczynią konkursu Global Awards Corporate Live Wire 2017- Employment Lawyer of the Year 2017.

Lawyer of the Year 20172020-10-29T14:27:47+00:00

Publikacje

Artykuły adwokat Anny Borysewicz, z zakresu prawa gospodarczego, publikowane są w Dziennikach: „Rzeczpospolita” i „Gazeta Prawna”. Jest ona także autorką 6 książek z w/w tematyki.

Publikacje2020-10-29T14:27:01+00:00
Go to Top