About admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far admin has created 18 blog entries.

Przepisy karne Art.399, Art.400 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.- Prawo restrukturyzacyjne

PRZEPISY KARNE Art.  399.  [Złożenie nieprawdziwych informacji lub zatajenie informacji] Kto, będąc dłużnikiem lub osobą uprawnioną do reprezentowania dłużnika, dostarcza nadzorcy, zarządcy lub sędziemu-komisarzowi nieprawdziwych informacji w celu ich wykorzystania w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub zataja przed nimi informacje mające istotne znaczenie dla przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub nie udostępnia posiadanych przez siebie danych lub dokumentów [...]

2021-01-28T08:36:54+00:0023 grudnia, 2020|Przepisy karne w postępowaniach restrukturyzacyjnych|

Przepisy Karne Art.522, Art.523 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe

PRZEPISY KARNE Art. 522. [Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji] Kto będąc dłużnikiem albo osobą uprawnioną do reprezentowania dłużnika, który jest osobą prawną lub spółką handlową niemającą osobowości prawnej, podaje we wniosku o ogłoszenie upadłości nieprawdziwe dane - podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega, kto będąc dłużnikiem [...]

2021-01-28T08:28:08+00:0023 grudnia, 2020|Przepisy karne w postępowaniach upadłościowych|

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego

W dniu 09.12.2020 r. adwokat Anna Borysewicz odebrała od Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku licencję doradcy restrukturyzacyjnego o nr 1499. Licencja ta uprawnia do wykonywania czynności określonych w art. 2 ust. 1-3 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Lista doradców restrukturyzacyjnych prowadzona jest przez Ministra Sprawiedliwości. [...]

2020-12-09T13:31:11+00:009 grudnia, 2020|Sukcesy|

Nowe kwalifikacje

W dniu 05.10.2020 r. adwokat Anna Borysewicz zdała egzamin państwowy na doradcę restrukturyzacyjnego.

2020-10-29T14:29:11+00:0029 października, 2020|Sukcesy|

Kolejna wygrana sprawa

Ostateczna wygrana w sprawie I C 696/17 SO w Płocku Adwokat Anna Borysewicz uzyskała dla swojego Klienta odszkodowanie w kwocie 20.000 zł za naruszenie jego dóbr osobistych spowodowane bezprawnym działaniem Policji i Prokuratora w związku z niesłusznym zatrzymaniem prawa jazdy. Kancelaria reprezentowała powoda na prośbę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w ramach Programu Spraw Precedensowych. Wyrok [...]

2020-10-29T14:28:32+00:0029 października, 2020|Sukcesy|

Lawyer of the Year 2017

Adwokat Anna Borysewicz jest zwyciężczynią konkursu Global Awards Corporate Live Wire 2017- Employment Lawyer of the Year 2017.

2020-10-29T14:27:47+00:0029 października, 2020|Sukcesy|

Publikacje

Artykuły adwokat Anny Borysewicz, z zakresu prawa gospodarczego, publikowane są w Dziennikach: „Rzeczpospolita” i „Gazeta Prawna”. Jest ona także autorką 6 książek z w/w tematyki.

2020-10-29T14:27:01+00:0029 października, 2020|Sukcesy|
Go to Top